เอนทรี่เหมือนจะวิชาการ มั้ง

 

เป็นคำประพันธ์ประเภทต่างๆ ในภาษาไทยนั่นแหละครับ ว่างจัดเลยนั่งแต่งเล่น

 ทุกบทเกี่ยวกับคู่วายในรีบอร์นนั่นแหละ มีทั้งคู่แปลกและปกติ


-----+++++++----

 

 1.ร่ายยาว

บทนี้ผมส่งครูไปด้วยล่ะ> ที่จริงธีมการแต่งคือเบียคุรันxสควอโล่<

เจ้านั้นช่างงามนัก พักตร์ผ่องดั่งจันทร์เพ็ญ เพียงเห็นก็หลงรัก ยากนักจักได้มา ด้วยว่าเธอนั้นมี

คนที่รักอยู่แล้ว คงไม่แคล้วต้องชิง พี่รักจริงหวังแต่ง แม้ต้องแย่งก็ยอม จอมขวัญโปรดเชื่อใจ

จงรักมั่นในข้า ว่าจะไม่ทิ้งไป ส่วนของเก่านั้นไซร้ ปล่อยมันไปเถิดเอย^^

  

 2.สักวา

สักวา หนุ่มเมฆา กับม้าหื่น

จะคู่อื่น หาสนไม่ ในใจฉัน

รักบันยู ใฝ่NC ทุกคืนวัน

ว่าแล้วพลัน โหลดโด มาอ่านเอย

 

 3.กลอนแปด

 จักกล่าวถ้อยร้อยคำนำเสนอ           ขอให้เธอจงฟังเสียงเพรียกหา

ทุกวจีที่ผมกล่าวออกมา                  จะชักพาเชิญให้ลงสู่ภวังค์

เพียงแค่เธอยอมมอบร่างแก่ผมนี้      ชีพชีวีสังเวยแด่วัฏสัง

ดวงวิญญาณ์ท่องหกภพจบจีรัง        มายารั้งผูกมัดพันธนา.

 

4.โคลงสอง

 

 แสนศักดิ์ บอสวาเรีย

ขี้เมา ทารุณเมีย

เอสเอ็ม ด้วยแก้ว เหล้านา.

 

แถม.....

 

5.ร้อยแก้ว